Dotacja z UE

Zapraszam do zapoznania się z poniższą informacją na temat dotacji pozyskiwanej ze środków Unii Europejskiej, która umożliwiła nam prężny rozwój naszej działalności.

dotacje